close
تبلیغات در اینترنت
روز قدس روز اسلام است...
  والله و بالله ما در برابر این قضیه‏ مسئولیم . به خدا قسم مسئولیت داریم . به خدا قسم ما غافل هستیم . و الله قضیه‏ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون کرده است ، این قضیه است . داستانی که دل حسین بن علی را خون کرده ، این قضیه است. اگر حسین بن‏ علی بود می‏گفت اگر می‏خواهی برای من عزاداری…