close
تبلیغات در اینترنت
شعر ابوالفضل سپهر
دارا و سارا هنگام جنگ دادیم صدها هزار داراشد کوچه های ایران مشکین زاشک سارا سارا لباس پوشید، با جبهه ها عجین شددر فکه و شلمچه، دارا به روی مین شد چندین هزار دارا، بسته به سر سربندیا تکه تکه گشتند یا که اسیرو دربند سارای دیگری در مهران شده شهیدهدارا کجاست؟ او در اروند آرمیدهدوخته…