close
تبلیغات در اینترنت
لاف عشق
در بخشی از این کتاب نگارنده تجربیات سالهای دانشجویی خود را در تشکیلات اسلامی و انقلابی در اختیار مخاطب قرا می دهد: قرار ما این نبود که هیات بزنیم، باور کنید قرار ما این نبود که بسیج دانشجویی و یا سایر تشکل‌های ارزشی را فعال کنیم، قرار ما این نبود که خود را مشغول کارهایی کنیم که…