close
تبلیغات در اینترنت
واجب فراموش شده
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب واجب فراموش شده که مطالبات رهبری در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کند,شامل بخش های مختلفی از جمله :ضرورت امربه معروف و نهی از منکر ,وجوب ,تأثیر, مصادیق و ... می باشد که من خلاصه ای از قسمت ضرورت را بیان میکنم .امید که مقبول گردد. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر *بها تقام الفرائض:امربه معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان اساسی اسلام وضامن برپاداشتن همه ی فرائض اسلامی است,باید در جامعه ی ما احیاء شود و هرفردی از آحاد مردم,خود را در گسترش نیکی و صلاح و…