close
تبلیغات در اینترنت
سخنرانی تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه
19 خرداد 1331 خورشیدی یادآور سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه است. دکتر مصدق در این نطق، پرده از جنایات شرکت نفت انگلیس با ایران بر می دارد و از زیان های معنوی و سیاسی و مالی که طی بیش از شصت سال بر ملت ایران وارد شده، سخن می گوید.بخشی از سخنرانی دکتر مصدق در دادگاه لاهه…