close
تبلیغات در اینترنت
بخش هایی از کتاب: از 0 تا 100 یک تشکل فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم نیروسازی در یک تشکل فرهنگی، کی اتفاق می افتد؟تشکلی که رسالت هدایت و تربیت ندارد و کادرسازی در آن صورت نمی پذیرد، نشانه ای از حیات ندارد بلکه یک تشکل مرده به شمار می آید.علائم حیاتی در تشکل های فرهنگی دینی یکی تربیت نیرو و دیگری پویایی و نشاط در اجرای برنامه هاست.در چه شرایطی نیروهای محوری و کلیدی تشکل شما فکر می کنند در این چند سال  فعالیت و حضور در برنامه ها بیشتر خرج دیگران شدند تا خودشان و از پیشرفت و تعالی خودشان غافل مانده اند؟در پاسخ باید گفت:هر عضو فعال در یک تشکل…