close
تبلیغات در اینترنت
زندگی...
بسم الله الرحمن الرحیم امام علی(علیه السلام):من عاشق زندگی ام و بیزار از دنیا !!!از ایشان پرسیدند:مگر بین زندگی و دنیا چه فرقی است؟فرمودند:دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است و زندگی، نگریستن در چشم کودک یتیمی است که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد."اُشو" زندگی را چون نیلوفر آبی می داند و می سراید: زندگی را به تمامی زندگی کندر دنیا زندگی کن بی آنکه جزئی از آن باشیهمچون نیلوفری باش در آبزندگی در آب، بدون تماس با آب !مرگ تنها برای کسانی زیباست که زیبا زندگی کرده اند!از زندگی نهراسیده اند!شهامت…