close
تبلیغات در اینترنت
ترجمه ی سوره انسان
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آیا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود؟! (۱)ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را می ‏آزماییم; (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم! (۲)ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاكر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس! (۳)ما براى كافران، زنجیرها…