close
تبلیغات در اینترنت
ترجمه ی سوره انسان
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آیا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود؟! (۱)ما انسان را از نطفه مختلطى آفریدیم، و او را می ‏آزماییم; (بدین جهت) او را شنوا و بینا قرار دادیم! (۲)ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاكر باشد (و پذیرا گردد) یا ناسپاس! (۳)ما براى كافران، زنجیرها و غلها و شعله‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ ایم! (۴)به یقین ابرار (و نیكان) از جامى مىی نوشند كه با عطر خوشى آمیخته است، (۵)از چشمه‏اى كه بندگان خاص خدا از آن می نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى می سازند!…