close
تبلیغات در اینترنت
تحلیلی از تجاوز نظامی عربستان به یمن
 با گذشت چند روز از آغاز تجاوز نظامی عربستان به یمن، واقعیت های بیشتری در این خصوص آشکار شده است؛ واقعیت هایی که، از اغراض حکومت ریاض در کشتار مردم یمن و تخریب زیرساخت های اقتصادی وتاسیسات حیاتی این کشور پرده برمی دارد و مشارکت مستقیم لندن و واشنگتن را در طراحی و شعله ورکردن آتش چنین جنگی به اثبات می رساند. در این حال، درصحنه های سیاسی نیز تحرکات نمایشی ویژه ای همزمان با تجاوزات نظامی به یمن به اجرا گذاشته شده و مجموعه ای از وابسته ترین حکومت های عربی ومنطقه ای، به منظور تنها نماندن حکومت…