close
تبلیغات در اینترنت
راهبرد جمعیتی امام کاظم در مقابله با چالش‌های اجتماعی
امروزه هر کشوری برای رسیدن به رفاه و توسعه همه‌جانبه ناگزیر به پیش‌بینی نیازها و امکانات خود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت و سپس طراحی و اجرای برنامه‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در جهت تامین آن نیازها است.در این راستا، جمعیت، ساختار و پویایی…