close
تبلیغات در اینترنت
کد خدا
بنام خدا خانه ی ما در دهکده ای سبز قرار دارد...ولی مدتیست دهکده سبز نیست...ولی هنوز خانه ی ما زیباست...خانه ی ما بزرگترین خانه در تمام دهکده بود....روزی اجداد ما رییس دهکده بودند....ولی امروز کدخدا کس دیگریست...چند سالی بیشتر نیست که به دهکده آمده اند....خانه ی کد خدا دور از تمام خانه های…