close
تبلیغات در اینترنت
15 نکته درباره اعدام شیخ نمر : وقتی ایران به تله نمی افتد
در ماجرای اعدام شیخ نمر و احتمال اعدام های بیشتری از مخالفان شیعه زندانی در عربستان در روزهای آینده ،چند نکته وجود دارد که توجه به آنها می تواند در شناخت بهتر از وضعیت کنونی و احتمال و سمت و سوی تحولات آینده موثر باشد:1- عربستان بیش از 10 ماه است که یک پوست اندازی سیاسی اساسی کرده…