close
تبلیغات در اینترنت
چرا فوتبال مهم است؟
آن موقع هم مثل امروز ، هیچ چیز به اندازه ی جام جهانی مردم را به هیجان نمی آورد.تورنمنتی که هر چهار سال، کشورها را از سراسر جهان کنار هم جمع می کند تا یک ماه کامل را به رقابت ، جشن و نمایش بگذرانند. مثل مهمانی عظیمی که همه ی زمین به آن دعوت اند.المپیک هم فوق العاده است اما با آن همه ورزش و رقابت و مسابقه ، برای سلیقه من زیادی شلوغ است. جام جهانی فقط فوتبال دارد. حالا جام جهانی چنان رویدادی شده که به نظر می آید همیشه وجود داشته است .اما در 1950 وقتی برای اولین بار به خاک برزیل آمد، هنوز اتفاق نسبتا…