close
تبلیغات در اینترنت
طرح تجزیه عراق از گذشته تا امروز
جایگاه و موقعیت ژئوپولتیکی و منابع زیر زمینی غنی عراق از گذشته باعث شده است تا این کشور همیشه مورد هدف استعمارگران قرار گیرد. اهداف شوم استعمارگران موجب شده است این کشور علی رغم وجود منابع طبیعی فراوان نتواند جایگاه خود را بازیابد. طی چند سال اخیر آمریکایی ها ابتدا دست به جنگی تمام عیار در این کشور زدند و این کشور را ویران کردند. بعد از شکست آمریکا در عراق که از این کشور با ناامیدی عقب نشینی کرد؛ اکنون با برخی از همپیمانان منطقه ای خود تلاش می کند تا در عراق به جنگ طایفه ای دامن زند و به طرح تجزیه…