close
تبلیغات در اینترنت
تعیین سطح آهن خون با استفاده از سنسورهاى نانو الماس
وجود سطح مناسبی از آهن در بدن همه ما بسیار ضرورى است و تاثیرات مثبت زیادى در سلامت فردى مى گذارد. این در حالى است که فقر آهن منجر به کم خونى و افزایش غیر طبیعى این عنصر باعث بروز نشانه هایى از پاسخ هاى التهابى، پرخاشگرانه و حالات مزمنی مانند هموکروماتوزمى شود. کشف به موقع فقرآهن و در پیش گرفتن رژیم هاى غذایى غنى از این عنصر و یا حتى درمان دارویى، مى تواند هرچه سریعتر آسیب هاى ناشى از این کمبود در بدن را پوشش دهد. اما چگونه مى توان میزان سطح آهن در بدن را اندازه گرفت؟ انجام یک آزمایش خون؟! مى توان…