close
تبلیغات در اینترنت
اقای بهجت بهجت نشد مگر...
بسم الله الرحمن الرحیم................................................................همان موقع که اقای بهجت در نجف مشغول تحصیل و تهذیب نفس  بودند,عده ای که مطالب عرفانی را قبول نداشتند نامه ای برای پدر اقای بهجت می فرستند و در مورد ایشان بدگویی و سخن چینی می کنند و می گویند ممکن است فرزندت از درس و بحث خارج شود.پدر بزرگوار ایشان نامه ای برای اقای بهجت می نویسند که من راضی نیستم جز واجبات عمل دیگری انجام دهی,حتی راضی نیستم نماز شب بخوانی .           …