close
تبلیغات در اینترنت
دختر و پسر دانشجویی که دوست بودند و دیدار ناگهانیشان با رهبری
یک روزکه مقام معظم رهبری به کوه های اطراف تهران رفته بودند با دختر و پسری دانشجو برخورد میکنند ک به لحاظ ظاهری وضع مناسبی نداشتند و تصور می کردند که اقا دستور دستگیری انان را خواهند داد ولی بر خلاف تصور ان دو،امام با انها احوالپرسی کردند و از شغل و فامیل بودن انها سوال کردند.پسر…