close
تبلیغات در اینترنت
تحلیل های سبک زندگی(قسمت اول)
  سوالات:   1. چه رابطه ای بین هدف از خلقت انسان با اصلاح سبک زندگی وجود دارد؟ و لزوم سبک زندگی ایرانی-اسلامی چیست؟ 2. چگونه می توان بین باورها ونگرش ها، با مصرف کالاها و محصولات رابطه برقرار کرد؟ 3. تحلیل خود را از مقایسه یک جامعه پیشرفته بدون آرمان و جامعه غیر پیشرفته با ایمان بنویسید. 4. الگو شدن یک شهید برای ما را در مفهوم سبک زندگی چطور توجیه می کنید؟   .................................................................................................................................................................…