close
تبلیغات در اینترنت
شعری از علیرضا قزوه درباره گروه تروریستی داعش
شاعر : علیرضا قزوه و بی گمان اگر داعش بیاید و در سامرا جولان دهدبعضی وزیرهای علومدر بعضی نقاط جهانبی خیال داعش و کربلادر کار مهره چینی خود هستندمنظور من شاید وزیر علومی‌باشد در بورکینوفاسو و بی گمان اگر داعش بیاید و در نجف جولان دهدبعضی وزیرهای خارجه بعضی نقاط جهانهمچنان لبخند می‌زنند واز هفت روز هفته شان شش روز را با پنج به علاوه یک سپری می‌کنندمنظورم وزیر خارجه جایی ست مثل گینه بیسائو و بی گمان اگر داعش بیاید و در کربلا جولان دهدبعضی پریزیدنت های بعضی کشورهادنبال صحبت تلفنی با خادم الحرمین شریفین…